Leideanna maidir le Suiteálaithe

Mar a dhéanfá le seirbhís ar bith, cinntigh gur dream gairmiúil a bhfuil dea-chlú orthu na comhlachtaí nó na daoine a ndéileálann tú leo.  Fiafraigh de do chuid cairde agus do chuid gaolta an bhfuil dream a mholfaidís – is fearr i gconaí oibriú le duine a bhfuil aithne agat orthu.

Tugtar chun aire nach bhfuil a léithid de rud ann agus suiteálaí trealaimh Saorview-cheadaithe.  Níl rialáil á déanamh ar cheird suiteála aeróga in Éirinn ag aon ghníomhaireacht stáit. Tugann Saorview aitheantas do na trí chomhlacht clárúcháin thuas a chláraíonn suiteálaihe gairmiúla agus a dhéanann measúnacht orthu sula nglactar leo maidir le ballraíocht.

Níl daoine i dteideal aon lógó acu sin thuas a úsáid ar veain, ar éadach ná ar láithreán gréasáin mura mbíonn ballraíocht acu i gcumann ceirde.

Ní chuirfidh Saorview ná RTÉ duine ag an doras chugat chun an teilifíseán ná an aeróg a sheiceáil, agus níl aon duine coimisiúnaithe ná formheasta acu maidir le díolachán ó dhoras go doras a dhéanamh faoi bhranda Saorview ná faoi bhranda RTÉ.

Ba cheart aon chás ina dtarlaíonn  mídhíol ar earraí ná ar sheirbhísí a chur in iúl go díreach don Ghníomhaireacht Náisiúnta do Thomhaltóirí ar Lo-call 1890 432 432.


An chéad rud eile?