Seirbhís teilifíse digití saor in aisce na hÉireann

Na cláir teilifíse is ansa leat.

Le Saorview beidh teacht agat ar na cláir teilifíse is fearr as Éirinn, agus i gcás táirgí áirithe, d'fhéadfadh go mbeadh fáil agat ar chainéil eile saor in aisce as an Ríocht Aontaithe. Is cuma cé na cláir teilifíse is ansa leat, tá neart clár ar Saorview duit idir shobalchláir, chláir drámaíochta, spóirt, taistil, comhrá, faisnéise, réalaíocha agus neart eile.

Ar bhealach a fheilfidh TUSA.

Trí réimsí táirgí agus seirbhísí a bhfuiltear ag cur leo de shíor, cuirfear teilifís saor in aisce ar fáil duit ar bhealach a fheilfidh tusa agus an bealach ar maith leat féachaint ar an teilifís, más i do sheomra suite, leapa nó i do theach saoire é, nó más ag pleanáil chun cinn nó ag féachaint ar chláir a chaill tú atá tú.

Seirbhísí Saorview

Saorview

Saorview

Na cláir teilifíse is ansa leat saor in aisce. Faigh bosca nó Teilifís Ceadaithe Saorview, plugáil isteach san aeróg é agus ar aghaidh leat!

Tuilleadh eolais

Saorview

Saorview Connect

Ár seirbhís nua atá ceangailte leis an Idirlíon. Gnéithe iontacha Saorview ar fad móide neart eile!

Tuilleadh eolais

Saorview

Aip Saorview

Treisigh Saorview agus Saorview Connect lenár n-aip saor in aisce do ghutháin phóca agus do tháibléid.

Tuilleadh eolais

Saorview

ID Saorview

Cláraigh linn agus treisigh do thaithí Saorview.

Tuilleadh eolais


An chéad rud eile?